Pár slov o nás …

DSS Rohov poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.

Predmetom činnosti DSS Rohov je poskytovanie sociálnej služby celoročnou pobytovou formou, v rozsahu ustanovenia § 38 a odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 54 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a noviel ( ďalej Zákon o sociálnych službách).

DSS Rohov

Viac info o domove sociálnych služieb Rohov

Poskytujeme celoročnú pobytovú formu sociálnej služby ženám so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.
Viac...

Promethea Rohov o.z.

Viac o nás

Zlepšujeme kvalitu života mentálne a telesne postihnutých občanov.
Viac...

Napíšte nám