Pracovný pomer na dobu neurčitú

Práca na zmeny: nepretržitá prevádzka

Pracovný čas: 7,00 – 19,00  /  19,00 – 7,00

Nočná práca: áno

Práca vhodná aj pre absolventa

Kvalifikačné požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, diplom o špecializácii v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

Odborná prax sa nepožaduje

Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, zodpovednosť, trpezlivosť, empatia

Odmeňovanie v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Ak Vás naša ponuka oslovila, kontaktujte, prosím, p. Theberyovú na č. 0346908928.