V piatok 2. decembra prežili klientky nášho zariadenia, tak ako každý rok, veľmi príjemný večer v spoločnosti vedenia a zamestnancov 101 Drogerie. Jej majiteľ, pán Emil Krajčík, je naším dlhoročným sponzorom a na vianočné večierky, ktoré organizuje pre svojich pracovníkov, každoročne pozýva aj klientky DSS Rohov. Tie si vždy pripravia kultúrny program a po vystúpení sa zabávajú so všetkými prítomnými. Z večierka nikdy neodídu bez krásnych darčekov. Pánovi Krajčíkovi srdečne ďakujeme za jeho priazeň a podporu.