E-mail do zariadenia: dss.rohov@zupa-tt.sk

Adresa: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

                   č. 27

                  906 04 ROHOV

MENO

FUNKCIA

TEL.

E – MAIL

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

riaditeľka

034/6908922

knezovicova.monika@zupa-tt.sk

Mgr. Anna Juračková

Manažérka ÚOČ

034/6908912

jurackova.anna@zupa-tt.sk

Mgr. Soňa Prétorová

Manažérka ÚSOK

034/6908927

pretorova.sona@zupa-tt.sk

Mgr. Zuzana Vitteková

Hlavná sestra

034/6908911

vittekova.zuzana@zupa-tt.sk

Mgr. Oľga Vepiová

Staničná sestra

034/6908913

vepiova.olga@zupa-tt.sk

Mgr. Viera Rýšová

Vedúca Oddelenia terapií

034/6908921

rysova.viera@zupa-tt.sk

Mgr. Martina Blažková

Sociálna pracovníčka

034/6908925

blaskova.martina@zupa-tt.sk

Mgr. Anna Juračková

Sociálna pracovníčka

034/6908929

jurackova_anna@zupa-tt.sk

Iveta Theberyová

Referentka PAM

034/6908928

theberyova.iveta@zupa-tt.sk

Vlasta Janíková

Referentka THP

034/6908926

janikova.vlasta@zupa-tt.sk

Ingrid Tomečková

Vedúca strav.prevádzky

034/6908926

tomeckova.ingrid@zupa-tt.sk