Vzácna návšteva v DSS Rohov

 V stredu 6. júla 2016 navštívili DSS Rohov vzácni hostia – generálny riaditeľ pán Willi Schincke a PR manager Miroslav Janíček zo spoločnosti Delphi Slovensko, s.r.o., ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne Senica. Páni k nám prišli s jasným zámerom – obdarovať naše klientky. V rámci Týždňa dokonalosti v Delphi, v júni 2016, bola vyhlásená a zrealizovaná charitatívna zbierka zamestnancov pre naše zariadenie sociálnych služieb.

Z výťažku charitatívnej zbierky nám bola zakúpená automatická práčka, šijací stroj a pracie prostriedky. Budú využívané k nácviku sociálnych zručností klientok na oddelení sociálnej rehabilitácie. Ďakujeme.

W._Schincke,M._Janovíček_a_klientky_DSS_Rohov

W. Schincke, M. Janovíček a klientky DSS Rohov

pri_odovzdávaní_daru_pre_klientky_DSS_Rohov

Pri odovzdávaní daru pre klientky DSS Rohov