V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove sa dňa 2. júna 2017 konalo každoročné stretnutie klientok a pracovníkov zariadenia s rodičmi, príbuznými a priateľmi – Rodičovské združenie. Riaditeľka DSS Rohov PhDr. Monika Knezovičová PhD. na stretnutí informovala príbuzných o všetkom, čo sa za uplynulý rok v našom zariadení konalo, či zmenilo, ako aj o plánovaných aktivitách. Po oficiálnej časti stretnutia si prítomní pozreli hudobno-tanečné vystúpenie, ktoré klientky usilovne pripravovali a nacvičovali niekoľko mesiacov. Tak ako každý rok, predstavenie sa divákom veľmi páčilo a klientky dostali veľa pozitívnych ohlasov za svoje krásne výkony. Popoludní sme sa všetci spoločne stretli v areáli nášho parku, kde sme sa občerstvili, zabavili a porozprávali. Nechýbala ani diskotéka. Krásny slnečný deň sme si užívali až do večerných hodín.

IMG_0167

IMG_0179

IMG_0199

IMG_0226

IMG_0291

IMG_0312

IMG_0318