Klientky DSS Rohov privítali 6. decembra Mikuláša, na ktorého netrpezlivo čakali. Ako každý rok, aj teraz mali preňho pripravené básničky, koledy a kresbičky. Odmenou bol pre každú klientku nielen veľký sladký balíček, ale aj chutné pohostenie a diskotéka v Kultúrnom dome v Rohove.

Za bohatú Mikulášsku nádielku ďakujeme pánovi Emilovi Krajčíkovi zo spoločnosti 101 Drogerie a za umelecké stvárnenie Mikuláša ďakujeme pánovi Ing. Mgr. art. Dušanovi Knezovičovi.