V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove sa 3.5.2017 konal v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a s firmou Kimberly- Clark, s.r.o. odborný seminár „Rehabilitácia a polohovanie klientov v podmienkach DD, DSS, ZPS“. Odborný seminár bol určený pre sestry a opatrovateľky. Okrem zamestnancov Oddelenia zdravotnej starostlivosti DSS Rohov sa vzdelávacej aktivity zúčastnili aj zamestnanci ZPS a DSS Senica. PhDr. Zuzana Velická svoj odborný vstup zamerala na starostlivosť o inkontinentných prijímateľov sociálnej služby.

Diplomovaný fyzioterapeut Zoltán Kurucz obohatil teoretický výklad problematiky aj o ukážky a praktický nácvik polohovania a rehabilitácie ležiacich prijímateľov sociálnej služby.

20170503_131226 (2)

20170503_135602 (2)