V súlade s usmernením hlavného hygienika môžu naše prijímateľky od 15. júna 2020 navštíviť svojich príbuzných na víkend alebo sviatky.