ADRESA ZARIADENIA

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

Rohov č. 27

906 04 Rohov

RIADITEĽKA DSS ROHOV

PhDr. Monika Knezovičová, PhD.

Tel. kontakt: 034/6908922

0905 598 885

E-mail: knezovicova.monika@zupa-tt.sk

MANAŽÉRKA ÚSEKU OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ A HLAVNÁ EKONÓMKA

Mgr. Anna Juračková

Tel. kontakt: 034/6908912

E-mail: jurackova.anna@zupa-tt.sk

MANAŽÉRKA ÚSEKU STAROSTLIVOSTI O KLIENTA

Mgr. Soňa Prétorová

Tel. kontakt: 034/6908927

E-mail: pretorova.sona@zupa-tt.sk

HLAVNÁ SESTRA

Mgr. Zuzana Vitteková

Tel. kontakt: 034/6908911

E-mail: vittekova.zuzana@zupa-tt.sk

STANIČNÁ SESTRA / OŠETROVŇA

Mgr. Oľga Vepiová

Tel. kontakt: 034/6908913

E-mail: vepiova.olga@zupa-tt.sk

SOCIÁLNE PRACOVNÍČKY

Mgr. Martina Blažková

Tel. kontakt: 034/6908925

E-mail: blazkova.martina@zupa-tt.sk

Mgr. Anna Juračková

Tel. kontakt: 034/6908929

jurackova_anna@zupa-tt.sk

PERSONÁLNA A MZDOVÁ REFERENTKA

Iveta Theberyová

Tel. kontakt: 034/6908928

E-mail: theberyova.iveta@zupa-tt.sk

VEDÚCA STRAVOVACEJ PREVÁDZKY

Ingrid Tomečková

Tel. kontakt: 034/6908926

E-mail: tomeckova.ingrid@zupa-tt.sk

THP REFERENTKA

Vlasta Janíková

Tel. kontakt: 034/6908926

E-mail: janikova.vlasta@zupa-tt.sk