Kontakty oddelenia

 

PRE PRIAME VOLANIE NA ODDELENIE VOLAJTE
034/69089 _ _ (+POUŽITE PRÍSLUŠNÚ KLAPKU)

Oddelenie –> Klapka
1 –> 31
2 –> 32
3 –> 23
4 –> 14
5 –> 15
6 –> 16
7 –> 17
8 –> 18
9 –> 19
10 –> 20