Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby / 1 mesiac za rok 2019: 988,48 €