Vzdelávací seminár

Dňa 12.11.2019 sme v našom zariadení zabezpečili vzdelávaciu aktivitu pre zdravotníckych pracovníkov. Témou bola rehabilitácia a polohovanie klientov v podmienkach DS, DSS, ZPS;  nácvik sebaobsluhy klientov; škola chrbta. Prednášala diplomovaná fyzioterapeutka Erika Wendel.  Okrem našich zamestnancov  sa aktivity zúčastnili zamestnanci zariadení … Read More

4 hodiny pre život

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov absolvovali v dňoch 9. a 16. apríla 2019 zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnej rehabilitácie štvorhodinový seminár v oblasti poskytovania prvej pomoci. Vzdelávateľom bol Slovenský červený kríž, územný spolok Senica. Vzdelávanie bolo zamerané na získanie alebo zopakovanie techník poskytovania prvej pomoci … Read More