Návšteva Bratislavy

V piatok 13. septembra 2019 navštívili štyri prijímateľky z nášho zariadenia spolu s pracovníčkami sociálnej rehabilitácie Bratislavu. Boli si pozrieť Radničkine trhy, ktoré sa konali na Primaciálnom námestí. V rámci tohto podujatia prezentujú a predávajú svoje výrobky chránené dielne a … Read More

Výlet na Bradlo a do Piešťan

Dňa 31.07. 2018 sa naše prijímateľky sociálnych služieb zúčastnili poznávacieho výletu. Prvou zastávkou bolo Bradlo – pamätník M.R. Štefánika. Toto miesto poskytlo naším prijímateľkám nielen pekný zážitok v podobe prekrásnej prírody, ale aj vychádzku hore kopcom, na konci ktorej ich čakal … Read More