Návšteva žiakov zo Smrdák

18. decembra 2019 nás už po niekoľkýkrát navštívili žiaci zo Základnej školy v Smrdákoch, spolu s pani učiteľkami a pani riaditeľkou a priviedli tiež pani starostku a pána farára. Pre naše prijímateľky mali pripravené krásne vianočné vystúpenie v nádherných ľudových … Read More

Predvianočný čas u nás

December je u nás každoročne rušný, tak ako v každej inej domácnosti. Spoločne sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku. Prijímateľky spolu s pracovníčkami piekli vianočné pečivo, boli sa pozrieť na Vianočných trhoch v Senici aj v Trnave a tiež … Read More

Štedrý deň bol naozaj štedrý

Štedrý deň by u nás nebol Štedrým dňom, keby nás nenavštívil náš vzácny priateľ a dlhoročný sponzor. Pán Emil Krajčík spolu so svojou rodinou navštevuje naše dievčatá v najkrajší deň v roku už neuveriteľných 20 rokov. Tie množstvá darčekov, ktorými nás obdarúva, sa nedajú … Read More