Agroturistika v Starej Lesnej

Prijímateľky sociálnej služby (PSS) v DSS Rohov absolvovali v dňoch 5. – 9.8.2019 pobyt vo Vysokých Tatrách v rámci projektu Agroturistika v Starej Lesnej. Projekt finančne podporil TTSK dotáciou poskytnutou v zmysle  VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a Občianske združenie Promethea pri DSS Rohov. … Read More

Agroturistika v Banskej Štiavnici

Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 23.7. – 27.07.2018 projekt s názvom „Agroturistika v Banskej Štiavnici“, ktorý je už v poradí tretím pokračovaním  úspešného … Read More

Turistika na Katarínku

V jeden slnečný májový deň sme sa s našimi PSS vybrali na turistiku do oblasti Malých Karpát, do katastra obce Dechtice. Netrpezlivosť, zvedavosť a radosť nechýbala PSS už pri odchode z domova. Prvá zastávka bola v Jablonici, kde sme si kúpili občerstvenie na turistiku. Príjazd na … Read More