Prišiel k nám Mikuláš

Aj v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zavítal 6. decembra Mikuláš. Spolu s anjelom a čertami navštívil všetky prijímateľky a štedro im nadelil sladkostí a ovocia. Potom sa všetci spoločne zabávali na diskotéke, kde ešte všetkých čakali chutné zákusky. Za obrovskú nádielku mikulášskych … Read More

Benefičný koncert v Šaštíne

Druhá adventná nedeľa sa pre prijímateľky sociálnej služby v Rohove už tradične niesla v duchu slávnostnej atmosféry. 9. decembra 2018 sa v Šaštíne konal už sedemnásty ročník Benefičného koncertu, ktorý organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých v Šaštíne práve na podporu činnosti DSS Rohov. Naše … Read More

Benefičný koncert v Senici

Dňa 11.10.2018 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnil v poradí už šestnásty ročník Benefičného koncertu klientov zariadení Senického a Skalického okresu. Organizátorom podujatia bol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Tento rok vystúpili na koncerte klienti zo zariadení … Read More

Prezentačná výstava

V dňoch 11. – 13. júna 2018 prebiehala v Dome kultúry v Senici Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu. V poradí už pätnásty ročník výstavy organizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Výrobky svojich … Read More

Stretnutie s príbuznými v DSS Rohov

V DSS Rohov bol tohoročný prvý jún dňom, kedy do zariadenia prišli rodičia, príbuzní a priatelia prijímateliek sociálnej služby, aby spolu strávili príjemný deň. Tradičné každoročné rodičovské združenie začalo stretnutím pracovníkov DSS s príbuznými prijímateliek, na ktorom riaditeľka DSS Rohov Monika Knezovičová … Read More

Maľované dopoludnie

S prijímateľkami sociálnej služby v Domove sociálnych služieb v Rohove sme sa dňa 06. a 10. apríla 2018 zúčastnili výstavy v Základnej umeleckej škole v Senici. Výstava sa konala pri príležitosti 9. ročníka Detskej výtvarnej tvorby Senických škôl s názvom „SENICKÉ  ZLATÉ  JABĹČKO“. V prízemí školy … Read More