NÁVŠTEVY V DSS – OZNAM!

V súlade s usmernením MPSVaR môžu od 03.06.2020 prijímatelia sociálnej služby znovu prijímať návštevy. V DSS Rohov je potrebné dodržiavať nasledovné: NÁVŠTEVU SI TREBA TELEFONICKY VOPRED DOHODNÚŤ (minimálne 48 hodín pred plánovanou návštevou) Počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,30 na … Read More