OZNAM 29.9.2020

Milí príbuzní a priatelia, z dôvodu zhoršujúcej sa situácie ohľadom ochorenia COVID 19 sme pristúpili k prísnejším preventívnym opatreniam, ktoré nadobúdajú účinnosť 30.09.2020 a budú platné do odvolania: Návštevy prijímateľov sú zakázané. Odchod prijímateľov zo zariadenia na návštevu k príbuzným a blízkym je zakázaný. Prijímatelia môžu … Read More

OZNAM – OPATRENIA COVID OD 16.09.2020

Vážení rodičia, príbuzní a priatelia našich prijímateliek sociálnej služby. V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v šírení covidovej nákazy v našej republike sme boli nútení pristúpiť k sprísneniu opatrení. Od 16.9.2020 platia tieto opatrenia: Na návštevu PSS môžu prísť len … Read More

NÁVŠTEVY V DSS – OZNAM!

V súlade s usmernením MPSVaR môžu od 03.06.2020 prijímatelia sociálnej služby znovu prijímať návštevy. V DSS Rohov je potrebné dodržiavať nasledovné: NÁVŠTEVU SI TREBA TELEFONICKY VOPRED DOHODNÚŤ (minimálne 48 hodín pred plánovanou návštevou) Počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,30 na … Read More