Príjemne i užitočne

Tri naše pracovníčky pripravili v rámci svojho voľna príjemný deň pre päť prijímateliek. Najskôr navštívili kozmetický salón v Senici, kde si dve prijímateľky nechali ošetriť pleť a potom navštívili domácnosť opatrovateľky Andrey. Keďže je naše zariadenie zapojené do procesu deinštitucionalizácie, čo znamená, že … Read More