Rekreačný pobyt v Chorvátsku 2018

DSS v Rohove v spolupráci s občianskym združením Promethea a Jednotou dôchodcov zo Senice zorganizoval pobytový zájazd pri mori v Chorvátsku v mestečku Promajna. Prvý septembrový týždeň bol krásny a slnečný a teplé more si do sýtosti užilo 54 účastníkov zájazdu, medzi ktorými bolo 8 prijímateliek sociálnej … Read More

Agroturistika v Banskej Štiavnici

Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 23.7. – 27.07.2018 projekt s názvom „Agroturistika v Banskej Štiavnici“, ktorý je už v poradí tretím pokračovaním  úspešného … Read More

Opekačka s Alanom

Opäť nás prišiel navštíviť spevák a náš kamarát Alan Mikušek. Jeho úsmev na tvári a krásne piesne vyvolali dobrú náladu u všetkých, čo sa akcie zúčastnili. Skvelá hudba a jeho piesne sa úžasne hodili k ohníku, ktorý sme v parku … Read More

Výlet na Bradlo a do Piešťan

Dňa 31.07. 2018 sa naše prijímateľky sociálnych služieb zúčastnili poznávacieho výletu. Prvou zastávkou bolo Bradlo – pamätník M.R. Štefánika. Toto miesto poskytlo naším prijímateľkám nielen pekný zážitok v podobe prekrásnej prírody, ale aj vychádzku hore kopcom, na konci ktorej ich čakal … Read More

Turistika na Katarínku

V jeden slnečný májový deň sme sa s našimi PSS vybrali na turistiku do oblasti Malých Karpát, do katastra obce Dechtice. Netrpezlivosť, zvedavosť a radosť nechýbala PSS už pri odchode z domova. Prvá zastávka bola v Jablonici, kde sme si kúpili občerstvenie na turistiku. Príjazd na … Read More

Prezentačná výstava

V dňoch 11. – 13. júna 2018 prebiehala v Dome kultúry v Senici Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu. V poradí už pätnásty ročník výstavy organizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Výrobky svojich … Read More

Stretnutie s príbuznými v DSS Rohov

V DSS Rohov bol tohoročný prvý jún dňom, kedy do zariadenia prišli rodičia, príbuzní a priatelia prijímateliek sociálnej služby, aby spolu strávili príjemný deň. Tradičné každoročné rodičovské združenie začalo stretnutím pracovníkov DSS s príbuznými prijímateliek, na ktorom riaditeľka DSS Rohov Monika Knezovičová … Read More

Maľované dopoludnie

S prijímateľkami sociálnej služby v Domove sociálnych služieb v Rohove sme sa dňa 06. a 10. apríla 2018 zúčastnili výstavy v Základnej umeleckej škole v Senici. Výstava sa konala pri príležitosti 9. ročníka Detskej výtvarnej tvorby Senických škôl s názvom „SENICKÉ  ZLATÉ  JABĹČKO“. V prízemí školy … Read More

1 2