Advent v Rohove

Prvý adventný víkend sa u nás niesol v duchu dobrovoľníckej aktivity. V sobotu naše prijímateľky spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi vyrábali adventné vence. V nedeľu ich prijímateľky zaniesli do miestneho kostola, kde ich kňaz počas svätej omše posvätil. Popoludní si dievčatá urobili vychádzku po obci, … Read More

Vzdelávací seminár

Dňa 12.11.2019 sme v našom zariadení zabezpečili vzdelávaciu aktivitu pre zdravotníckych pracovníkov. Témou bola rehabilitácia a polohovanie klientov v podmienkach DS, DSS, ZPS;  nácvik sebaobsluhy klientov; škola chrbta. Prednášala diplomovaná fyzioterapeutka Erika Wendel.  Okrem našich zamestnancov  sa aktivity zúčastnili zamestnanci zariadení … Read More

Návšteva výstavy v Záhorskej galérii

Naše prijímateľky sociálnej služby navštívili 5. novembra 2019 Záhorskú galériu v Senici, kde aktuálne vystavuje svoje diela Ateliér klasických maliarskych disciplín profesora Ľudovíta Hološku. Autormi obrazov sú absolventi Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Prehliadka obrazov bola veľmi zaujímavá aj … Read More

Benefičný koncert

Dňa 24. októbra 2019 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnil 17. ročník Benefičného koncertu klientov zariadení Senického a Skalického okresu, ktorý organizuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Podujatie sa konalo za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja, … Read More

Návšteva Bratislavy

V piatok 13. septembra 2019 navštívili štyri prijímateľky z nášho zariadenia spolu s pracovníčkami sociálnej rehabilitácie Bratislavu. Boli si pozrieť Radničkine trhy, ktoré sa konali na Primaciálnom námestí. V rámci tohto podujatia prezentujú a predávajú svoje výrobky chránené dielne a … Read More

Pobyt v Chorvátsku

Vďaka pozvaniu občianskeho združenia Združenie seniorov a hendikepovaných občanov pri Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb pre dospelých Holíč si tri naše prijímateľky sociálnej služby užili niekoľko dní pri mori v Chorvátsku.

Agroturistika v Starej Lesnej

Prijímateľky sociálnej služby (PSS) v DSS Rohov absolvovali v dňoch 5. – 9.8.2019 pobyt vo Vysokých Tatrách v rámci projektu Agroturistika v Starej Lesnej. Projekt finančne podporil TTSK dotáciou poskytnutou v zmysle  VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a Občianske združenie Promethea pri DSS Rohov. … Read More

Boli sme si pre medaily

15. mája sme boli u našich priateľov v DSS Pastuchov, ktorí organizovali už trinásty ročník športových hier pod názvom „Šport nás spája“. Každý rok sa našim dievčatám podarí získať medaily za úspechy v niektorých disciplínach. Inak tomu nebolo ani teraz. … Read More

4 hodiny pre život

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov absolvovali v dňoch 9. a 16. apríla 2019 zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnej rehabilitácie štvorhodinový seminár v oblasti poskytovania prvej pomoci. Vzdelávateľom bol Slovenský červený kríž, územný spolok Senica. Vzdelávanie bolo zamerané na získanie alebo zopakovanie techník poskytovania prvej pomoci … Read More

1 2 3