Agroturistika v Starej Lesnej

Prijímateľky sociálnej služby (PSS) v DSS Rohov absolvovali v dňoch 5. – 9.8.2019 pobyt vo Vysokých Tatrách v rámci projektu Agroturistika v Starej Lesnej. Projekt finančne podporil TTSK dotáciou poskytnutou v zmysle  VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a Občianske združenie Promethea pri DSS Rohov. … Read More

Boli sme si pre medaily

15. mája sme boli u našich priateľov v DSS Pastuchov, ktorí organizovali už trinásty ročník športových hier pod názvom „Šport nás spája“. Každý rok sa našim dievčatám podarí získať medaily za úspechy v niektorých disciplínach. Inak tomu nebolo ani teraz. … Read More

4 hodiny pre život

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov absolvovali v dňoch 9. a 16. apríla 2019 zdravotnícki pracovníci a pracovníci sociálnej rehabilitácie štvorhodinový seminár v oblasti poskytovania prvej pomoci. Vzdelávateľom bol Slovenský červený kríž, územný spolok Senica. Vzdelávanie bolo zamerané na získanie alebo zopakovanie techník poskytovania prvej pomoci … Read More

Štedrý deň bol naozaj štedrý

Štedrý deň by u nás nebol Štedrým dňom, keby nás nenavštívil náš vzácny priateľ a dlhoročný sponzor. Pán Emil Krajčík spolu so svojou rodinou navštevuje naše dievčatá v najkrajší deň v roku už neuveriteľných 20 rokov. Tie množstvá darčekov, ktorými nás obdarúva, sa nedajú … Read More

Prišiel k nám Mikuláš

Aj v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zavítal 6. decembra Mikuláš. Spolu s anjelom a čertami navštívil všetky prijímateľky a štedro im nadelil sladkostí a ovocia. Potom sa všetci spoločne zabávali na diskotéke, kde ešte všetkých čakali chutné zákusky. Za obrovskú nádielku mikulášskych … Read More

Benefičný koncert v Šaštíne

Druhá adventná nedeľa sa pre prijímateľky sociálnej služby v Rohove už tradične niesla v duchu slávnostnej atmosféry. 9. decembra 2018 sa v Šaštíne konal už sedemnásty ročník Benefičného koncertu, ktorý organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých v Šaštíne práve na podporu činnosti DSS Rohov. Naše … Read More

Benefičný koncert v Senici

Dňa 11.10.2018 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnil v poradí už šestnásty ročník Benefičného koncertu klientov zariadení Senického a Skalického okresu. Organizátorom podujatia bol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Tento rok vystúpili na koncerte klienti zo zariadení … Read More

Rekreačný pobyt v Chorvátsku 2018

DSS v Rohove v spolupráci s občianskym združením Promethea a Jednotou dôchodcov zo Senice zorganizoval pobytový zájazd pri mori v Chorvátsku v mestečku Promajna. Prvý septembrový týždeň bol krásny a slnečný a teplé more si do sýtosti užilo 54 účastníkov zájazdu, medzi ktorými bolo 8 prijímateliek sociálnej … Read More

Agroturistika v Banskej Štiavnici

Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 23.7. – 27.07.2018 projekt s názvom „Agroturistika v Banskej Štiavnici“, ktorý je už v poradí tretím pokračovaním  úspešného … Read More

1 2