OZNAM 29.9.2020

Milí príbuzní a priatelia,

z dôvodu zhoršujúcej sa situácie ohľadom ochorenia COVID 19 sme pristúpili k prísnejším preventívnym opatreniam, ktoré nadobúdajú účinnosť 30.09.2020 a budú platné do odvolania:

  • Návštevy prijímateľov sú zakázané.
  • Odchod prijímateľov zo zariadenia na návštevu k príbuzným a blízkym je zakázaný.
  • Prijímatelia môžu opustiť zariadenie len z dôvodu návštevy lekára alebo vybavenia úradných záležitostí, a to len v sprievode zamestnanca DSS.
  • Vo všetkých priestoroch DSS sme znova zaviedli povinnosť nosiť rúško pre všetkých zamestnancov.

So svojimi blízkymi môžete byť naďalej v kontakte telefonicky alebo písomne.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.