NÁVŠTEVY V DSS – OZNAM!

V súlade s usmernením MPSVaR môžu od 03.06.2020 prijímatelia sociálnej služby znovu prijímať návštevy. V DSS Rohov je potrebné dodržiavať nasledovné:

NÁVŠTEVU SI TREBA TELEFONICKY VOPRED DOHODNÚŤ

(minimálne 48 hodín pred plánovanou návštevou)

Počas pracovných dní v čase 8,00 – 15,30 na tel. čísle:

034 6908911 – hlavná sestra

               alebo

034 6908922 – riaditeľka

               alebo

034 6908913 – ošetrovňa

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

 

          KAŽDÝ DEŇ

9,30 – 11,00       13,00 – 15,00

Návšteva môže trvať max. 60 minút.

 

 • jedného prijímateľa môžu navštíviť naraz najviac dve osoby
 • neodporúča sa, aby na návštevu prichádzali osoby mladšie ako 15 rokov
 • odporúčame, aby rizikové skupiny osôb zvážili návštevu zariadenia,

do rizikových skupín sú zaradení:

 • starší ľudia vo veku nad 60 rokov
 • osoby s pľúcnou chorobou a chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy
 • osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou
 • každý návštevník je povinný mať ochranné rúško, ktoré si prinesie so sebou, rúškom bude mať počas celej návštevy prekryté horné dýchacie cesty
 • každý návštevník zazvoní pri vstupnej bráne do ošetrovne a ohlási sa,v čase, ako bolo vopred dohodnuté
 • návštevu pri bráne vyzdvihne službukonajúca sestra, ktorá návštevníkovi zmeria teplotu bezkontaktným teplomerom a poskytne mu dezinfekciu na ruky
 • následne návštevník v ošetrovni vyplní potrebné tlačivá
 • ak to počasie umožní, návšteva bude realizovaná len vo vonkajších priestoroch zariadenia, na vyhradenom mieste na nádvorí pri kaštieli
 • vo vnútorných priestoroch bude možné realizovať návštevu LEN v budove kaštieľa na prízemí, sestra Vám miestnosť ukáže
 • návštevník musí od prijímateľa udržiavať odstup  2m
 • dotyky počas návštevy NIE SÚ POVOLENÉ
 • počas návštevy NIE JE POVOLENÉ jesť a piť
 • každý návštevník sa musí pri odchode zo zariadenia znova ohlásiť v ošetrovni