Návšteva žiakov zo Smrdák

18. decembra 2019 nás už po niekoľkýkrát navštívili žiaci zo Základnej školy v Smrdákoch, spolu s pani učiteľkami a pani riaditeľkou a priviedli tiež pani starostku a pána farára. Pre naše prijímateľky mali pripravené krásne vianočné vystúpenie v nádherných ľudových krojoch. Na oplátku im naše dievčatá predviedli zase svoje vianočné vystúpenie. Všetci spoločne strávili príjemné dopoludnie.