Ombudsmanské ďakujem 2019

10. decembra 2019 sa naše prijímateľky spolu s riaditeľkou a ďalšími pracovníčkami zúčastnili na slávnostnom podujatí Verejnej ochrankyne práv pod názvom Ombudsmanské ďakujem. Výber dátumu pre túto udalosť nebol náhodný. Desiaty december je totiž Medzinárodným dňom ľudských práv. Verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová, verejne poďakovala ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd. Ako poďakovanie venovala Verejná ochrankyňa práv keramické srdcia, ktoré vyrobili práve naše prijímateľky. Počas slávnostného večera vystúpili naše dievčatá s dvomi tancami.

Autorom fotografií je Adam Kováč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnejšie informácie o tomto podujatí si môžete prečítať na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/pg/verejnaochrankynaprav/photos/?tab=album&album_id=2737305913029344&__xts__%5B0%5D=68.ARDAYELf_l0VW1UzzQUFH_0Tuy8UieRXslFaAiyGLHaswACjEpQ7_RBjtsO1XzLMNe1eVPRiVZKMaL_crSuu8JbsOiXIoRh-zCf7mG-v9rH33mAD-P8UxYLA7o71AijFxIV1GajoUS7ZSYceG-w8prOv5oDOUawRMpqMOvnnGjWgOBsdv-d4YYVQ6-wQ0BhsgD-l4mRczpghQgEc3RERZdb7Qm61zUDFGOWOco1GFovrX7hvFmy79EOUNIjprORwyd4glK3Lmar8xatxC2-SuDwhX6RoU9CqFb4g15HC-w5-Z1lYzR_2vfEAMOgd9osCY5KK-uCZhPPYHaivvCf6bzVlKYTwlBZvc7KchDLzYE2pwao9RcYhAZl4mJwiF4ND0O9kju6Q6hua2iPUdUXB3x1oWQmXT1J_Zdw3QxyF_Xhzbx4kvfKrZp2K3RfXd7wewevrL1BKmcRhILu9I0s7fWf4B2GHpAAtMjMkDWHScwBFvAktQWUr3eKm8b3KdjE9YvxuUv_Tnoqoo4U9n1U-3Zw8oZoPonS5p3_oz_SdX232MOV8&__tn__=-UCH-R