Vzdelávací seminár

Dňa 12.11.2019 sme v našom zariadení zabezpečili vzdelávaciu aktivitu pre zdravotníckych pracovníkov. Témou bola rehabilitácia a polohovanie klientov v podmienkach DS, DSS, ZPS;  nácvik sebaobsluhy klientov; škola chrbta. Prednášala diplomovaná fyzioterapeutka Erika Wendel.  Okrem našich zamestnancov  sa aktivity zúčastnili zamestnanci zariadení sociálnych služieb zo Senice, Bojkovej, Plaveckého Podhradia a Brodského.  Prednáška nebola len teoretickou záležitosťou, ale bola obohatená o praktické ukážky, do ktorých sa mohli zapojiť všetci zúčastnení. Táto vzdelávacia aktivita sa konala aj vďaka spolupráci so spoločnosťou DEPEND.