Návšteva Bratislavy

V piatok 13. septembra 2019 navštívili štyri prijímateľky z nášho zariadenia spolu s pracovníčkami sociálnej rehabilitácie Bratislavu. Boli si pozrieť Radničkine trhy, ktoré sa konali na Primaciálnom námestí. V rámci tohto podujatia prezentujú a predávajú svoje výrobky chránené dielne a klienti zariadení sociálnych služieb. Tento ročník sa niesol v duchu myšlienky „Príprava na prácu a zamestnávanie v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“. Keďže do národného projektu DI sa zapojilo aj naše zariadenie, zaujímalo naše prijímateľky všetko, čo súvisí s touto problematikou. Navštívili aj kaviareň Radnička, ktorá zamestnáva ľudí s postihnutím. Všetky výrobky na trhoch boli krásne, jedinečné a zopár si ich dievčatá kúpili na pamiatku.