Agroturistika v Starej Lesnej

Prijímateľky sociálnej služby (PSS) v DSS Rohov absolvovali v dňoch 5. – 9.8.2019 pobyt vo Vysokých Tatrách v rámci projektu Agroturistika v Starej Lesnej. Projekt finančne podporil TTSK dotáciou poskytnutou v zmysle  VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a Občianske združenie Promethea pri DSS Rohov. PSS boli obohatené o  nové skúsenosti a zážitky, vzájomne si utužili svoje priateľstvá, dostatočne si užili príjemné letné počasie, pohybové aktivity a pobyt v prírode, čo malo pozitívne účinky na ich celkovú fyzickú a psychickú kondíciu. PSS nadobudli nové vedomosti o  regióne Vysoké Tatry, získali praktické informácie a skúsenosti s cestovaním  kombinovanou hromadnou dopravou – autobusom a vlakom.   Samostatné zabezpečovanie raňajok a večerí účastníčkami pobytu, od plánovania, cez nákup surovín, až po prípravu jedla pre 8 osôb malo výsostne edukatívny charakter.

Ďakujeme za finančnú podporu projektu Trnavskému samosprávnemu kraju a Občianskemu združeniu Promethea.

Na Skalnatom plese                                               
Studenovodské vodopády
V múzeu TANAPu