Benefičný koncert v Senici

Dňa 11.10.2018 sa v Dome kultúry v Senici uskutočnil v poradí už šestnásty ročník Benefičného koncertu klientov zariadení Senického a Skalického okresu. Organizátorom podujatia bol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Tento rok vystúpili na koncerte klienti zo zariadení sociálnych služieb z Rohova, Senice, Skalice, Holíča, Bojkovej, Kunova, Borského sv. Jura, Jahodnej a Plaveckého Podhradia. Moderátorkou podujatia bola už po šestnásty rok Ľubica Jurišová – dlhoročná priateľka Rohova. Tak ako každý rok, koncert bol bohatý na spevácke, tanečné a dramatické vystúpenia, ktoré boli ocenené potleskom a radosťou divákov.