Agroturistika v Banskej Štiavnici

Občianske združenie Promethea so sídlom v Rohove v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove zrealizovali v dňoch 23.7. – 27.07.2018 projekt s názvom „Agroturistika v Banskej Štiavnici“, ktorý je už v poradí tretím pokračovaním  úspešného projektu Agroturistika.  Projekt Agroturistika v Banskej Štiavnici bol, rovnako ako predchádzajúce ročníky, spojený s výchovno-vzdelávacou činnosťou a bol zameraný na nácvik sociálnych zručností, zlepšenie fyzickej a psychickej kondície prijímateliek sociálnej služby formou špecifických pohybových aktivít – pešia turistika, plávanie a návštevami kultúrnych pamiatok v regióne Banskej Štiavnice. Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore TTSK v rámci dotačného programu „ Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných pre sociálne odkázaných občanov.