Prezentačná výstava

V dňoch 11. – 13. júna 2018 prebiehala v Dome kultúry v Senici Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu. V poradí už pätnásty ročník výstavy organizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove a Občianske združenie Promethea Rohov. Výrobky svojich klientov prezentovalo 10 zariadení sociálnych služieb. Pozvanie na slávnostnú vernisáž prijali primátor mesta Senica Branislav Grimm, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, podpredseda TTSK Roman Sova, poslanec TTSK Martin Džačovský, zástupcovia štátnych a verejných inštitúcií, rodinní príslušníci klientov, priatelia a podporovatelia. 12. a 13. júna prebiehali počas výstavy workshopy, na ktorých si mohli všetci návštevníci výstavy vyskúšať rôzne techniky, s ktorými klienti v ZSS pracujú.