Stretnutie s príbuznými v DSS Rohov

V DSS Rohov bol tohoročný prvý jún dňom, kedy do zariadenia prišli rodičia, príbuzní a priatelia prijímateliek sociálnej služby, aby spolu strávili príjemný deň. Tradičné každoročné rodičovské združenie začalo stretnutím pracovníkov DSS s príbuznými prijímateliek, na ktorom riaditeľka DSS Rohov Monika Knezovičová informovala prítomných o všetkom, čo v zariadení priniesol uplynulý rok. Nasledoval kultúrny program, ktorý si pre návštevníkov pripravili prijímateľky. Prehliadka tanca, spevu, hry na africké bubny a dramatického prejavu bola aj tento rok krásna a dievčatá mali veľkú radosť, že sa o svoj talent môžu podeliť so svojimi príbuznými a priateľmi. Popoludnie sa nieslo v znamení tanečnej zábavy, spoločných rozhovorov a občerstvenia.